I weekenden den 14.-15. december afholdt Eliteudvalget en trænings samling for alle Cubs- og Springs-løbere, både K og M, i Gentofte skøjtehal.

43 glade løbere fra 11 klubber, heraf tre jyske klubber, arbejdede flittigt på isen og off ice med bl.a. mental træning under ledelse af de danske trænere Michael Felding, Michael Tyllesen, Lena Volokhova og Dima. Det er tydeligt, at samlinger for en snævrere aldersgruppe giver rigtig god mening for løberne, og der skabes mange nye venskaber. I februar planlægges en samling fra Debs og opefter.

 

Af Ingelise Blangsted