På baggrund af henvendelser har vi under danskate samlingen 3-4 jan, gennemgået og revideret “Udtagelser til NM 2015 og tilskud til internationale konkurrencer for Danskate løbere” a 10/12-14.

Nordisk mesterskab

Under samlingen i april 14 havde vi dialogmøde med trænerne omkring krav til udtagelser til internationale konkurrencer. 80 % var enige om kravene incl. det faktum, at man kunne blive lavere placeret til DM men blive udtaget til nordisk. Vi har senere revideret det første udkast som trænerne godkendte, da det betød at kun 2-3 løbere ville klare kravet. Kravene blev sænket.

Desværre har der i den sidste version indsneget sig en fejl i sidste linje under udtagelser til nordisk mesterskab. Linjen “Forsøg på de krævede spring skal være minimum < (underrotated)” skulle have stået til sidst og gælder for alle rækker. Som det står nu er den kun gældende for novice hvilket betyder at 2 løbere har klaret det tekniske krav.

Vi vælger derfor at udtage endnu en løber i junior (den anden var udtaget). Det er kun de 4 udtagede junior damer som har klaret de tekniske krav. Der er kun en yderligere løber som har forsøgt jvf. krav. Dvs 5 løbere som kunne komme i betragtning.

Novice piger er der fortsat kun 2 løbere som har klaret de tekniske krav. Vi har udtaget endnu en løber på baggrund af højeste pointgennemsnit af 2 konkurrencer (DM obligatorisk). Dette for at tilgodese klubbernes ønsker fra tidligere år om ikke at sende få løbere.

Novice drenge er ligeledes udtaget på pointgennemsnit.

Tilskud til international konkurrence for Danskate løber

Vi understreger at dette tilskud er for løbere på Danskate. Derfor kan man ikke udtages såfremt man ikke har søgt optagelse/accepteret optagelse på Danskate holdet.

Vi har i år valgt at give tilskud til flere løbere end kun en. Dette for at støtte op om den udvikling de yngre løbere er i. Vi har udtaget på baggrund af fremgang fra sidste sæson og pointgennemsnit fra de konkurrencer hvor de individuelle løbere har scoret højst point.

Ungdoms OL

Vi er af DIF blevet pålagt at niveauet i år skulle være væsentligt højere end de sidste sæsoner for at stille med deltager. Vi har på baggrund af dette og ikke de enkelte løbere vurderet, at det kunne vi ikke honorere, hvorfor vi ikke har udtaget løbere hertil.

Vi håber at dette er forklaring til klubber og trænere. Vi har i år i samarbejde med trænerne sat meget specifikke krav til nordisk for gøre udtagelserne mere gennemskuelige. Vi har holdt os til dem incl. højst pointgennemsnit.

Derfor er vi kede af at folk ikke har forstået det og må revidere igen til næste sæson incl. dialogmøde med trænerne.

Udtagelser efter DM 08 01 15 ny revideret liste
Udtagelseskrav_til Internationale Konkurrencer/2014-15/2.rev