Det følgende skitserer Dansk Skøjte Unions (DSU) generelle anbefalinger for fordelingen af istid.   Anbefalede prioriteringer iht. folkeoplysningsloven Anbefalingerne tager afsæt i folkeoplysningsloven[1]. DSU…

  Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2020 til frivillige. Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de…

Jura og rådgivning

  Det kan være en jungle at navigere rundt i alle de regler og krav, man er underlagt i foreningsdriften. Derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF)…

  Besked fra arbejdstilsynet:  Kære arbejdsgiver Skræddersyet APV-værktøj Vi ved, hvilke problemer sportsklubber plejer at have i deres arbejdsmiljø. Den viden har vi brugt til…

DGI’s trænerguide

  DGI’s trænerguide er et glimrende værktøj til trænere der ønsker inspiration og ny viden indenfor trænerfaget. Selvom skøjteløb ikke er at finde blandt de…