Solsikkeprojektets kick-off

Dansk Skøjte Union har nu kick-off på sit ”Solsikkeprojekt”, som har til formål at skabe mere opmærksomhed på og øge antallet af specialtilbud til mennesker med særlige behov og usynlige handicap i klubberne landet over.