Nedenfor finder i link til DSU’s trivselsundersøgelse. Den tager ca. 10 min. at udfylde. Det er en vigtig del i forhold til vores fælles videre udvikling af skøjtesporten, at vi ved hvordan vores unge løbere går rundt og har det. Undersøgelsen er for de 12-24 årige løbere.

 

Link til undersøgelsen: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CHW6QLUAS135

 

Undersøgelsen er en opfølgning på den trivselsundersøgelse vi foretog i 2019. Formålet er både at tage temperaturen på trivslen og motivationen i blandt vores unge løbere, samt at se om der er sket en positiv eller negativ udvikling siden 2019. Resultaterne fra 2019 kan findes her: https://www.danskate.dk/sliberummet-nyheder/dsus-trivselsundersoegelse-2019/

 

Yderligere information om undersøgelsen

At dyrke idræt i en forening er positivt for mange aspekter af unge menneskers liv. Desværre viser statistikerne at unge ofte falder fra. Derfor er Dansk Skøjte Union gået med i en større undersøgelse om forhold der er vigtige for at unge trives i deres idræt, sammen med idrætsforskere på NEXS, Københavns Universitet.

Undersøgelsen gennemføres af Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet. Deltagernes svar vil blive behandlet fortroligt. Hverken forbund, klubber eller medlemmer kan se, hvad den enkelte har svaret. Dataindsamlingen overholder alle krav stillet af datatilsynet samt Københavns Universitets GDPR-afdeling. Data bliver anonymisereret og vil derefter alene benyttes til DSU’s forskningsmæssige formål og forbundets arbejde for at forbedre sporten.

DSU er langt fra er det eneste forbund der er i gang med dette stykke arbejde. Denne undersøgelse er en del af en større undersøgelse på tværs af forbund og sportsgrene. Vidensdeling er en vigtig faktor i den moderne sportsarena, og derfor vil vi i DSU gerne bakke op om det. Ved at blive klogere på andre, kan vi også blive klogere på os selv.

Har du spørgsmål til ovenstående eller undersøgelsen generelt er du meget velkommen til at kontakte DSU’s udviklingskonsulent Emil Peter Søhus på tlf: 28 74 26 44 eller mail: 42260079.