Dansk Skøjte Union har implementeret International Skating Union’s (ISU) Safeguarding politik som en central del af vores tilgang til sikkerhed og trivsel inden for sporten. ISU’s Safeguarding politik er designet til at skabe opmærksomhed omkring uacceptabel adfærd, herunder misbrug og chikane, og til at fremme bedste praksis for at sikre atleter et trygt og sikkert miljø. Formålet er også at øge bevidstheden om, at sådanne former for adfærd er forbudt og uacceptabelt i overensstemmelse med ISU’s etiske regler, og at der er etableret klare procedurer for rapportering af hændelser til ISU.

Undersøgelser har desværre vist, at ingen sportsgrene er immune over for tilfælde af chikane og misbrug. Derfor spiller alle involverede parter i Dansk Skøjte Union en vigtig rolle i at sikre, at de aktivt beskytter atleter mod enhver form for misbrug, chikane og udnyttelse.

Kontaktperson

Jette Ryttergaard
Sekretariatsleder
Dansk Skøjte Union

jry@danskate.dk

 +45 28748210