Tekniker

Baggrund
Det var et tilfælde, at vores børn begyndte at skøjte og blev bidt af det. Og så ligger det jo lige for, at man bliver involveret idet på en eller anden måde. Jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne hjælpe med at videofilme ved en privat konkurrence, og det kunne jeg jo godt. Siden greb det mere om sig – først blev jeg tekniker og siden også beregner, men det er en helt anden historie.

Opgaver
Teknikere sørger for, at dommeranlægget fungerer til konkurrencer, og det er her det sjove og udfordrende ligger: Har man nu fået alle ledninger sat i de rigtige stik; har computerne det godt, og kan de snakke med hinanden, og har vi forbindelse til resten af verden. Sjovt nok er der næsten altid en eller anden detalje, der driller, men det får vi altid løst før konkurrencen starter, men det kan blive hektisk ind imellem.

Men der er mest behov for is i maven, hvis der opstår et problem under konkurrencen. Så prøver vi at løse det, så det generer mindst muligt, men hvis anlægget alligevel svigter helt, som vi oplevede det nogle gange under indkøringen af det nye anlæg i 2015-16, så er dommerne superprofessionelle, og skifter over til manuel bedømmelse on the run.

For tiden er vi en lille fastsammentømret gruppe af teknikere med vidt forskellige kompetencer, så problemløsning er tit et teamwork, hvor alle bidrager med, hvad de kan. Men det er også sårbart, at vi ikke er flere, så jeg vil stærkt opfordre til at spørge i DIN klub, om ikke I kan stille med en, der kan hjælpe.

I sidste sæson eksperimenterede vi med at livestreame, og det giver helt nye udfordringer, som vi hygger os med.

Største oplevelse
Det er svært at sige, hvad den største oplevelse har været, men det lykkedes at afvikle Nordisk Mesterskab i Ålborg i 2016 – under lidt vanskelige forhold – på en måde, så vi alligevel fik ros af bl.a. de internationale dommere, og ros er jo altid rart at få.

Bliv Tekniker i DSU