Administrativt samarbejde med Rullesport Danmark opsagt

Efter længere tids overvejelser har vi valgt at opsige kontorfællesskabet med Rullesport Danmark til ophør ved udgangen af august måned.

Den største udfordring i samarbejdet har været fordelingen af kontortiden mellem de to forbund, hvor det i praksis har vist sig, at den ønskede fleksibilitet ikke har fundet sted, og at vi samtidig ikke kan nøjes med 14 timers sekretariats bistand om ugen. Derfor søger vi en administrativ medarbejder på 20 timer til at varetage kontorets drift fremover.

Rullesport Danmark har efterfølgende desværre opsagt Camilla Lyngsø i stillingen som sekretær for begge forbund.

 

Af Mariann Vasbo

 

Relaterede Indlæg

Jette Ryttergaard ny på kontoret

Mandag den 2. september starter Jette Ryttergaard på kontoret som ny sekretariatsmedarbejder i DSU, og tager dermed over på kontorets drift efter Camilla Lyngsø. Jette har mange års erfaring med at drive et kontor, og er en yderst selvstændig og kompetent medarbejder, som vi glæder os til at lære op i funktionerne på kontoret. De […]

Solodans årets vinder ved repræsentantskabsmødet

Ved årets repræsentantskabsmøde i Dansk Skøjte Union den 29. juni i Idrættens Hus vakte forslaget om ikke at indføre solodans som en fast disciplin i DSU størst interesse. Efter ni år med solodans – de sidste 4 år som projekt – er der stadig forholdsvis få udøvere og store vanskeligheder med at sætte paneler til […]

Arne Jepsen modtager Blangsted-prisen

Ved årets repræsentantskabsmøde den 29. juni overrakte formanden Blangsted-prisen til Arne Jepsen, der var indstillet til prisen af Tårnby Skøjteklub. Arne Jepsen er altid at finde som teknikker under konkurrencerne her i Danmark – både DSU’s og de private, og yder dermed utallige arbejdstimer for dansk kunstskøjteløb. Bestyrelsesmedlem Svea Lund sagde til Arne i sin tale, […]

Navigation