Online dialogmøde, Strategi i DSU, Samarbejde

Online dialogmøde, Strategi i DSU, Samarbejde

May 14, 2024
Online, MAP

Information

For Løbere

For Medier

Beskrivelse

Online Dialog møde

Tirsdag d.14. maj, kl.19.00-20.30 via teams

Strategi i DSU – Samarbejde

Vi indbyder alle interesserede i DSU til dette online dialogmøde, som et vigtigt skridt i rejsen mod at fastligge vores kommende udviklingsstrategi. 

Dette er tredje møde i rækken af tre, som vil udfolde forskellige tematikker, der skal favne hele unionens strategiske udvikling. 

Dansk Skøjte Union er midt i en spændende proces om at udvikle vores kommende strategi, som skal gælde for perioden 2026-2030, og vi ønsker at strategien bliver et relevant, nærværende og allestedsnærværende værktøj, som skal understøtte samlingen af hele DSU med alle dens aktører. 

Denne aften vil vi have særligt fokus på Samarbejde, herunder samarbejdet internt i DSU mellem alle dens parter og det eksterne samarbejde, som DSU har udadtil med ex. andre specialforbund, kommuner og relevante organisationer. Der vil være fokus på både digitale muligheder samt kulturelle og mellemmenneskelige mekanismer. Aftenen skal give plads til dialog og inputs ift. hvilke behov deltagerne har i deres daglige arbejde i relation til emnet. Alle inputs, store som små, vil blive behandlet i den videre proces. 

Aftenen er for alle relevante aktører i DSU, herunder Klubbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, frivillige i både klub og unions regi samt andre interesserede kræfter under Dansk Skøjte Union.

Bemærk, at tilmelding er nødvendig for at modtage mødelinket til teams. Ved mødet vil der bl.a. blive arbejdet i værktøjet Menti samt i mindre samtalegrupper.

Se selvstændige events for information og tilmelding om de kommende online dialogmøder. 

  • d.2.maj med fokus på Børn og Unge
  • d.7. maj med fokus på Frivillige