Efterårskonkurrencen

Efterårskonkurrencen

Sep 11 - Sep 12, 2021
Odense, MAP

Beskrivelse

Efterårskonkurrencen 2021, der afholdes den 11.-12. september 2021 I Odense Isstadion.

Tilmeldingsfrist er søndag d. 15. august 2021.

Tilmelding er bindende, og ved tilmelding afstår man fra de 14 dages fortrydelsesret ved nethandel. Fortrydelse kan dog stadig ske, hvis det meddeles på mail til aktivitesudvalget@danskate.dk inden tilmeldingsfristens udløb. Herefter refunderes deltagergebyret, hvis det samtidig oplyses, til hvilken konto gebyret skal returneres.

Covid-19
DSU følger løbende udviklingen i Covid-19 situationen både nationalt og regionalt og overholder de til enhver tid gældende regler og retningslinjer udstukket af myndighederne.