3. maj 2018

DIF og DGI’s foreningspulje har til formål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de danske idrætsforeninger. Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.


Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan få godkendt en ansøgning i et kalenderår. Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet1. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler. For at få udbetalt penge, skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto.

Her er altså mulighed for klubberne at søge om tilskud til flere ting, bl.a.:

Kontakt udviklingskonsulent Rasmus Rosendahl på kontoret for evt. spørgsmål og assistance til ansøgningen.

LÆS MERE

Hvad kan der søges til?

Ofte stillede spørgsmål

Tilskudsbetingelser

DIF om Foreningspuljen

Ansøg her