ISU har etiske regler, hvis formål er at skabe tydelige standarder for adfærd og integritet for alle involverede i ISU’s aktiviteter.

De etiske regler sigter mod at forhindre handlinger, der kunne skade tilliden til ISU’s integritet og til de sportsgrene, der hører under ISU’s ansvarsområde.
Desuden er de designet til at sikre, at alle deltagere i ISU-events og aktiviteter, herunder skøjteløbere, beskyttes mod enhver form for chikane eller misbrug.

De etiske regler omfatter diskrimination, chikane og misbrug, bedrageri, personlige fordele, gaver og betalinger, interessekonflikt, manipulation samt doping.