Dansk Skøjte Union har et eksternt Amatør- og Ordensudvalg under Idrættens Kompetence Center (IKC), der varetager henvendelser om klager i henhold til uacceptabel adfærd og usportslig opførsel.

Henvendelser skal ske til Jette Ryttergaard, Sekretariatsleder, på jry@danskate.dk, der videresender sagen til IKC’s Amatør- og Ordensudvalg.  

I øvrigt følger vi ISU’s politikker om Safeguarding

DSU's love