Fra sæsonen 2020-2021 indfører DSU Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) i Talent- og Elitearbejdet, og det er dermed ATK, der danner basis for den nye Talent- og Elitestrategi i unionen. Strategien afspejles også i Eliteprogrammet, der vil følge implementeringen af strategiens mål for bl.a. senere specialisering, talentarbejde og motorisk udvikling over de kommende år.

For at  give klubbestyrelser, ansvarlige trænere, udvalg, DSU’s bestyrelse og ansatte i unionen et fælles sprog og en fælles viden om ATK, hvad vi får ud af at træne efter ATK-principperne og mulighed for at sparre med andre om ideer, afholdt DSU et ATK-seminar den 8.-9. august 2020. Oplægsholderen var Mads Wied, trænerleder i Dansk Klatreforbund og DIF underviser i ATK.

På seminaret blev deltagerne introduceret til de grundlæggende principper for børn og unges fysiologiske, motoriske, psykologiske og sociale udvikling. Med baggrund heri gik oplægsholder Mads Wied videre med at introducere, hvordan man skal agere ift. udøvernes udvikling, bl.a. i forhold til emner som tidlig vs. sen specialisering og talentudvikling, ligesom der blev givet en introduktion til kroppens og sportens ABC.

Med samtykke fra alle deltagere og oplægsholdere optog DSU’s tekniker Arne Jepsen hele kurset.
Kurset er opdelt i mindre videoer, der kan opleves på YouTube: