Danske skøjteklubber kan her formidle sine invitationer til andre skøjteklubber.
Send en mail med invitationen vedhæftet til presse@danskate.dk.

 

TID ARRANGEMENT INVITATION ARRANGØR

 

Sponsor by

 
 
Navigation